Experience Bord de Triangel web

'In 2011 is Stichting Lawine op bezoek geweest bij obs De Triangel en heeft daar de “ Eco News Show”

 

uitgevoerd. Deze show is de Engelstalige versie van “Het Afval Journaal”, een vast onderdeel van het

 

project “Spelen in een Schonere Wijk”.

 

Het schooljaar daarop, 2012-2013, is dit project schoolbreed ingezet, met als afsluiting een tentoonstelling

van kunstvoorwerpen die de kinderen zelf gemaakt hadden van afval-en/of recycledmateriaal.'