fbpx

Spelen in een Schonere Wijk

Een afval educatie project voor basisscholen met als thema: 

een beter milieu begint bij jezelf

 

“Spelen in een Schonere Wijk” is een programma waarbij scholen te maken krijgen met 
verschillende lessen en activiteiten over afval, de gevaren van zwerfafval en het belang van recycling. Lawine’s motto “Lachend Leren” speelt een belangrijke rol bij het proces.

 
  Doelen

• Kinderen ervan bewust maken dat ze zelf kunnen bijdragen aan een schonere wijk

• Ze met de consequenties van fout afvalgedrag confronteren

• Kennisoverdracht van kinderen naar de familie, met uitstraling naar de wijk toe

• Minder afval op straat en meer in de afvalbakken

• Groter algemeen milieubewustzijn

 
  De shows “Zeemeeuw Mamma” en “Feestboot” zijn het startsignaal voor de onder en middenbouw. Tijdens deze 30 minuten durende shows wordt verteld over zwerfafval dat in het water terecht is gekomen en welke problemen dat oplevert voor het milieu. Het item ‘afval weg gooien waar het hoort’ krijgt veel aandacht.  Na deze introductie worden de leerkrachten uitgenodigd om een keuze te maken uit een aantal lessen en projecten die op de bijgeleverde usb stick staan.   
   
  Opruimacties in de buitenruimte zijn een vaste prik bij Spelen in een Schonere Wijk. Het is een uitstekende manier om kinderen bewust te laten worden over de gevaren van zwerfafval voor ons milieu. Daarnaast genieten wij van lekker buiten zijn en van de natuur.   
  Lawine gebruikt al jaren toneel & spel als leermiddel om belangrijke maatschappelijke boodschappen over te brengen. Zij combineert comedy met educatie. De wens om een hoog pleziergehalte te hebben tijdens het leren is een rode draad geworden in de manier van werken van Lawine.  Er wordt minder gebruik gemaakt van competitieve elementen en meer van samenwerkingstechnieken in Lawine’s spel en kunstzinnige projecten. Het moet vooral leuk zijn zodat de kinderen, zonder dat ze het zelf in de gaten hebben, tussen het lachen door veel leren.  
 

      Lessen en Spelen

 
 

ONDERBOUW
Stripverhaal Tom de Tulp & Eva de Zonnebloem gaat over afval in de buitenruimte: 15 min. Als presentatie kunnen de kinderen het verhaal uitbeelden.

Kleuter Sorteer Spel is een doe-het-zelf aanpak waarbij leerlingen worden uitgenodigd om schoon afval mee te nemen van thuis om vervolgens te leren sorteren in de klas.

MIDDENBOUW


Knutselen met Afval aan de hand van lege melkpakjes. Er kan een portemonnee gemaakt worden van een schoolmelkpakje en/of een spaarpot van een literpak melk. 50 min

 

 

 
   
 

Kleuter Afval Memorie vanaf groep 3 aan is het traditionele Memoriespel met een afval-en recycling thema 20-30 min

In Afval Memorie wordt vanaf groep 3 aan leerlingen gevraagd om matches te maken door middel van ‘waar hoort dit afval?’ i.p.v. identieke kaarten te zoeken. Vervolgens kunnen zij op zoek gaan naar het bijbehorende woord. Afval Memorie 30 min

Lesbrief Papier duurt ongeveer 20 min met enige uitleg erbij. Met puzzels kunnen nieuwe woorden geoefend worden. In het draaiboek staan websites waar korte filmpjes gevonden kunnen worden over papieren en papierrecycling

Lesbrief Afval met groepsdiscussie vooraf duurt 30 min. Het bordspel Vuil Spel gaat over afvalgedrag en duurt ongeveer 50 min. Aan dit spel is een les sociale competenties gekoppeld. 

Afval Race voor in de gymles en maakt gebruik van de leerstof uit de Afval lesbrief om de geleerde stof nog extra te benadrukken.

 

 
 

 

BOVENBOUW

Het Afval Journaal is een eenvoudig toneelstuk in de vorm van een nieuwsprogramma. Een Lawine medewerker helpt bij dit onderdeel.

Spoken Word is een combinatie van poëzie en presentatie. Leerlingen worden gevraagd om een mening te vormen over de invloed van zwerfafval in de natuur, er een gedicht over te schrijven en vervolgens te presenteren. 

 

Plasticsoeples met gebruik van Kahoots! 
Plasticsoep is een gevaar voor onze oceanen en alle dieren die daar leven. Een zieke oceaan bedreigt de kwaliteit van de lucht die wij elke dag inademen. In deze les wordt de link tussen  zwerfafval en plasticsoep duidelijk gemaakt.
2x 50 min

Afval Detective boekje:
de leerlingen gaan in en rond de school op zoek om afval ‘hotspots’ op te sporen en indien mogelijk op te ruimen. Dit boekje heeft zelfstandige en groepsopdrachten, 6-8 uur

 
       
 

Meer info Kathie diStefano

Stichting Lawine
Quarantaineweg 1

3089 KP Rotterdam

Tel: 06 26768769

info@stichtinglawine.nl

www.stichtinglawine.nl

Download

Spelen in een Schonere WIjk

Omschrijving

Hier!